Izobraževanje za psalmiste

Fotografija: Janez Oblonšek

Zavod za cerkveno glasbo organizira izobraževanja za pevce, ki bodo opravljali službo psalmista. Na izobraževanja v prvi vrsti vabimo tiste, ki v svojih župnijah psalme že pojejo, vabljeni pa tudi pevci v svojih župnijah, kantorji, zborovodje in organisti.

Vloga psalmista je prava liturgična služba, za katero Cerkev predvideva, da jo opravlja tisti, ki zna “peti psalme in tudi zmore dobro izgovarjati in govoriti.” (RMu 102) Vse cerkvene glasbenike želimo ozavestiti, kako pomembno odgovornost imajo pri oznanjevanju berilnega speva, čigar ime – spev – jasno označuje, da je namenjen prav petju. Če bi namreč to “svetopisemsko pesmarico” zamenjali s poljubno pesmijo z duhovno vsebino, bi prisotne vernike prikrajšali za vsebino Božje besede, iz katere svoja besedila črpa vsa liturgija, ki je culmen et fons, vir in središče vsega krščanskega življenja (C 11).


Več o izobraževanju

Poudarki izobraževanja so:

 • vloga in pomen psalmov v liturgiji,
 • psalterij kot pesmarica Svetega pisma,
 • naloge psalmista pri sveti maši,
 • aktivna uporaba lekcionarja in pesmarice,
 • aktivno učenje izbranih psalmov,
 • pregled in učenje koralnih in drugih tonovskih načinov za petje psalmov,
 • interpretacija psalmov,
 • tehnike upevanja,
 • osnove vokalne tehnike (vključuje individualno delo z vsakim udeležencem),
 • osnove taktiranja oz. vodenja občestvenega petja in
 • razlaga strukture brevirja in uvod v petje nekaterih bogoslužnih ur.

Izobraževanje oblikujejo predavatelji s področja liturgike, cerkvene glasbe in vokalne tehnike.

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli vsa potrebna notna gradiva za aktivno udeležbo, ki jih bodo lahko uporabili skozi celotno liturgično leto pri bogoslužjih v svojih župnijah. Poleg pevskega dela bomo obravnavali liturgično-glasbene teme, ki so namenjene vsem cerkvenim glasbenikom.

Vsebina izobraževanja je razdeljena v 4 termine z različno vsebino. Termini se lahko prilagajajo potrebam udeležencev.

Če se v kakšni dekaniji zbere zadostno število kandidatov za izobraževanje, se lahko dogovorimo za izvedbo tudi na drugih lokacijah.

Ob koncu izobraževanja bodo udeleženci, ki so se udeležili vsaj 3 od 4 terminov, prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju.


Novice

Termini izobraževanj

Napovedana izobraževanja:

Trenutno ni napovedanih izobraževanj. Za več informacij nam lahko pišete na elektronski naslov psalmisti@cerkvena-glasba.si.

Pretekla izobraževanja:
 • Maribor (18. maj, 8. junij, 15. junij in 7. september 2019)
 • Vir pri Domžalah (september, 12. oktober, 19. oktober in 2. november 2019)
 • Ljubljana – Bežigrad (9. november, 10. november, 24. november in 25. november 2021)