Izobraževanje za psalmiste

Fotografija: Janez Oblonšek

Zavod za cerkveno glasbo organizira izobraževanja za pevce, ki bodo opravljali službo psalmista. Na izobraževanja v prvi vrsti vabimo tiste, ki v svojih župnijah psalme že pojejo, vabljeni pa tudi pevci v svojih župnijah, kantorji, zborovodje in organisti.

Vloga psalmista je prava liturgična služba, za katero Cerkev predvideva, da jo opravlja tisti, ki zna “peti psalme in tudi zmore dobro izgovarjati in govoriti.” (RMu 102) Vse cerkvene glasbenike želimo ozavestiti, kako pomembno odgovornost imajo pri oznanjevanju berilnega speva, čigar ime – spev – jasno označuje, da je namenjen prav petju. Če bi namreč to “svetopisemsko pesmarico” zamenjali s poljubno pesmijo z duhovno vsebino, bi prisotne vernike prikrajšali za vsebino Božje besede, iz katere svoja besedila črpa vsa liturgija, ki je culmen et fons, vir in središče vsega krščanskega življenja (C 11).


Naslednja izobraževanja

PTUJ

Vabimo vas k prijavi na izobraževanje za psalmiste, ki bo potekalo v Župniji sv. Petra in Pavla, (Minoritski trg 1, 2250 Ptuj).

Vsebina izobraževanja je razdeljena v 4 termine z različno vsebino. Predvideni termini za izvedbo izobraževanja so:

 • ponedeljek, 28. september 2020 med 17. in 21. uro,
 • sreda, 30. september 2020 med 17. in 21. uro,
 • ponedeljek, 5. oktober 2020 med 17. in 21. uro in
 • sreda, 7. oktober 2020 med 17. in 21. uro.

Cena izobraževanja, ki zajema 4 termine po 4 ure, je 130,00 €. Možno je plačilo v dveh obrokih, pri čemer se prvi obrok poravna do prvega srečanja. Račun se lahko izda tudi na župnijo. V primeru, da se izobraževanja udeležita dva ali več udeležencev iz iste župnije, je cena na udeleženca 115,00 €.

Prijavite se lahko na spodnji povezavi ali svojo prijavo pošljete na psalmisti@cerkvena-glasba.si. Rok za prijavo je 22. september 2020.


TURNIŠČE

Vabimo vas k prijavi na izobraževanje za psalmiste, ki bo potekalo v Župniji Turnišče, (Ulica Štefana Kovača 14, 9224 Turnišče).

Vsebina izobraževanja je razdeljena v 4 termine z različno vsebino. Predvideni termini za izvedbo izobraževanja so:

 • sobota, 3. oktober 2020 med 9. in 13. uro,
 • sobota, 10. oktober 2020 med 9. in 13. uro,
 • sobota, 17. oktober 2020 med 9. in 13. uro in
 • sobota, 24. oktober 2020 med 9. in 13. uro.

Cena izobraževanja, ki zajema 4 termine po 4 ure, je 130,00 €. Možno je plačilo v dveh obrokih, pri čemer se prvi obrok poravna do prvega srečanja. Račun se lahko izda tudi na župnijo. V primeru, da se izobraževanja udeležita dva ali več udeležencev iz iste župnije, je cena na udeleženca 115,00 €.

Prijavite se lahko na spodnji povezavi ali svojo prijavo pošljete na psalmisti@cerkvena-glasba.si. Rok za prijavo je 25. september 2020.


Novice


Termini izobraževanj

Napovedana izobraževanja:
 • Ptuj (28. september, 30. september, 5. oktober, 7. oktober 2020)
 • Turnišče (3. oktober, 10. oktober, 17. oktober, 24. oktober 2020)

Za več informacij lahko pišete na psalmisti@cerkvena-glasba.si.

Pretekla izobraževanja:
 • Maribor (18. maj, 8. junij, 15. junij ter 7. september 2019)
 • Vir pri Domžalah (september, 12. oktober, 19. oktober in 2. november 2019.)

Več o izobraževanju

Poudarki izobraževanja so:

 • vloga in pomen psalmov v liturgiji,
 • psalterij kot pesmarica Svetega pisma,
 • naloge psalmista pri sveti maši,
 • aktivna uporaba lekcionarja in pesmarice,
 • aktivno učenje izbranih psalmov,
 • pregled in učenje koralnih in drugih tonovskih načinov za petje psalmov,
 • interpretacija psalmov,
 • tehnike upevanja,
 • osnove vokalne tehnike (vključuje individualno delo z vsakim udeležencem),
 • osnove taktiranja oz. vodenja občestvenega petja in
 • razlaga strukture brevirja in uvod v petje nekaterih bogoslužnih ur.

Izobraževanje oblikujejo predavatelji s področja liturgike, cerkvene glasbe in vokalne tehnike.

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli vsa potrebna notna gradiva za aktivno udeležbo, ki jih bodo lahko uporabili skozi celotno liturgično leto pri bogoslužjih v svojih župnijah. Poleg pevskega dela bomo obravnavali liturgično-glasbene teme, ki so namenjene vsem cerkvenim glasbenikom.

Vsebina izobraževanja je razdeljena v 4 termine z različno vsebino. Termini se lahko prilagajajo potrebam udeležencev.

Če se v kakšni dekaniji zbere zadostno število kandidatov za izobraževanje, se lahko dogovorimo za izvedbo tudi na drugih lokacijah.

Izobraževanje se bo izvedlo v primeru, da bo prijavljenih minimalno 10 udeležencev.

Ob koncu izobraževanja bodo udeleženci, ki so se udeležili vsaj 3 od 4 terminov, prejeli potrdilo o opravljenem izobraževanju.