Izobraževanje za psalmiste

Fotografija: Janez Oblonšek

Zavod za cerkveno glasbo organizira izobraževanje za pevce, ki bodo opravljali službo psalmista. Na izobraževanje v prvi vrsti vabimo tiste, ki v svojih župnijah psalme že pojejo, vabljeni pa tudi pevci v svojih župnijah, kantorji, zborovodje in organisti.

Vloga psalmista je prava liturgična služba, za katero Cerkev predvideva, da jo opravlja tisti, ki zna “peti psalme in tudi zmore dobro izgovarjati in govoriti.” (RMu 102) Vse cerkvene glasbenike želimo ozavestiti, kako pomembno odgovornost imajo pri oznanjevanju berilnega speva, čigar ime spev jasno označuje, da je namenjen prav petju. Če bi namreč to “svetopisemsko pesmarico” zamenjali s poljubno pesmijo z duhovno vsebino, bi prisotne vernike prikrajšali za vsebino Božje besede, iz katere svoja besedila črpa vsa liturgija, ki je culmen et fons, vir in središče vsega krščanskega življenja (C 11).

Napovedujemo izobraževanja

Vir pri Domžalah

Naslednje izobraževanje za psalmiste bo potekalo v župnišču župnije Vir pri Domžalah (Bukovčeva ulica 70, 1230 Domžale).

Predvideni termini za izvedbo izobraževanja so:

 • sobota, 28. september 2019 med 9. in 13. uro
 • sobota, 12. oktober 2019 med 9. in 13. uro
 • sobota, 19. oktober 2019 med 9. in 13. uro
 • sobota, 2. november 2019 med 9. in 13. uro

Cena izobraževanja, ki zajema 4 termine po 4 ure, je 130,00 €. Možno je plačilo v dveh obrokih, pri čemer se prvi obrok poravna do prvega srečanja. Račun se lahko izda tudi na župnijo. V primeru, da se izobraževanja udeležita dva ali več udeležencev iz iste župnije, je cena na udeleženca 115,00 €.

Na izobraževanje se lahko prijavite na spletni povezavi ali svojo prijavo pošljete na elektronski naslov psalmisti@cerkvena-glasba.si. Rok za prijavo je 13. september 2019.

Število prijav je omejeno na 20 mest.

Novice

Več o izobraževanju

Poudarki izobraževanja so:

 • vloga in pomen psalmov v liturgiji,
 • psalterij kot pesmarica Svetega pisma,
 • naloge psalmista pri sveti maši,
 • aktivna uporaba lekcionarja in pesmarice,
 • aktivno učenje izbranih psalmov,
 • pregled in učenje koralnih in drugih tonovskih načinov za petje psalmov,
 • interpretacija psalmov,
 • tehnike upevanja,
 • osnove vokalne tehnike (vključuje individualno delo z vsakim udeležencem),
 • osnove taktiranja oz. vodenja občestvenega petja in
 • razlaga strukture brevirja in uvod v petje nekaterih bogoslužnih ur.

Izobraževanje oblikujejo predavatelji s področja liturgike, cerkvene glasbe in vokalne tehnike.

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli vsa potrebna notna gradiva za aktivno udeležbo, ki jih bodo lahko uporabili skozi celotno liturgično leto pri bogoslužjih v svojih župnijah. Poleg pevskega dela bomo obravnavali liturgično-glasbene teme, ki so namenjene vsem cerkvenim glasbenikom.

Vsebina izobraževanja je razdeljena v 4 termine z različno vsebino. Termini se lahko prilagajajo potrebam udeležencev.

Če se v kakšni dekaniji zbere zadostno število kandidatov za izobraževanje, se lahko dogovorimo za izvedbo tudi na drugih lokacijah.

Izobraževanje se bo izvedlo v primeru, da bo prijavljenih minimalno 10 udeležencev.