Splošni pogoji uporabe spletne strani

Uvodne določbe

Ponudnik spletne strani cerkvena-glasba.si je Zavod za cerkveno glasbo.

Vse pravice uporabe vsebine spletnih strani so pridržane. Vse pravice, ki niso izrecno navedene v tem dokumentu, so pridržane.

Ti splošni pogoji veljajo za celotno spletno stran na domeni cerkvena-glasba.si in vseh pripadajočih poddomenah (*.cerkvena-glasba.si) in vse njihove posamezne dele, kot so razdelki, podstrani ali obrazci, v kolikor za posamezen del izrecno ni določeno drugače.

Z uporabo, dostopom in iskanjem po vsebini spletnih strani potrjujete, da ste prebrali in razumeli splošne pogoje in se z njimi v celoti strinjate.

Vsebine na spletni strani

Obvestila, prispevki, članki, publikacije, besedila, notno gradivo in druge vsebine objavljene na spletni strani (v nadaljevanju: vsebine) so nastale z najboljšim namenom podati obiskovalcem spletne strani (v nadaljevanju: uporabniki) koristne in uporabne vsebine za njihovo delo. Ponudnik skuša po svojih najboljših močeh z vzdrževanjem spletne strani zagotavljati točnost in pravilnost teh informacij in vsebin ter pravilno delovanje obrazcev.

Ponudnik na spletni strani objavlja predvsem informacije o cerkveni glasbi, liturgiki in podobnih vsebinah.

V primeru, da se na spletni strani objavi informacija, ki je pridobljena iz drugih virov, se ob njej navede vir oziroma se na to opozori s spletno povezavo do vira. 

Ponudnik si pridržuje pravico do spreminjanja, dodajanja ali odstranitve vsebin ali obrazcev na spletni strani brez predhodnega opozorila in ne prevzema odgovornosti za kakršne koli posledice takšnih sprememb.

Na spletni strani so objavljene tudi povezave, ki kažejo na spletne strani drugih oseb. Na delovanje teh strani in na njihovo vsebino ponudnik ne more vplivati in ne sprejema nikakršne odgovornosti za točnost tam objavljenih informacij in vsebin.

Omejitev odgovornosti

Vse informacije, ki so podane na spletnih straneh, so informativne narave. Ekipa Zavoda za cerkveno glasbo se vseskozi trudi za kar najboljše možno delovanje spletnih straneh, vendar v nobenem primeru ne prevzemamo odgovornosti in hkrati ne dajemo garancije za nemoteno uporabo spletnih strani. Ta stran se ponuja taka kot je in brez kakršne koli garancije, vsi uporabniki uporabljajo spletne strani na lastno odgovornost.

Zavod za cerkveno glasbo ali katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala ali še sodeluje pri ustvarjanju, nadgradnjah in vzdrževanju spletnih strani, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi bila posledica dostopa ali uporabe spletnih strani. Prav tako odgovornost ne velja v primeru nezmožnosti uporabe informacij in gradiv na spletnih straneh. Zavod za cerkveno glasbo ni odgovoren za morebitne poškodbe računalniške opreme in ostalih aplikacij, ki bi jih povzročil obisk spletnih strani, vključno s poškodbami, ki jih povzročijo na primer računalniški virusi ali zlonamerna oprema. V izogib neželenim dogodkom, povezanih z varno uporabo interneta, priporočamo uporabo najnovejše različice brskalnika in namestitev ter stalno posodabljanje protivirusne programske opreme oziroma uporabo odprtokodnih operacijskih sistemov. Prav tako ne odpirajte elektronske pošte od neznanih virov ali priponk elektronske pošte, ki jih niste pričakovali. 

Zavod za cerkveno glasbo lahko vsebino spletnih strani kadarkoli in brez predhodnega obvestila spremeni in ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice takšnih sprememb.

Zunanje povezave

Zavod za cerkveno glasbo ne nadzoruje povezav, ki vodijo na zunanje spletne strani. Skladno s tem ne prevzema nikakršne odgovornosti za točnost, popolnost, zakonitost… vsebine zunanjih spletnih strani ali objavljene ponudbe.

Avtorske pravice

Zavod za cerkveno glasbo si pridržuje vse pravice industrijske in intelektualne lastnine, vključno s programsko opremo, grafično zasnovo in programsko kodo.

Zavod za cerkveno glasbo ima izključno pravico izvrševanja pravic operativnega delovanja, reprodukcije, distribucije, javnih komunikacij in spreminjanja spletnega mesta.

Z uporabo tega spletnega mesta uporabniki ne pridobijo lastništva ali avtorskih pravic do na njem objavljenih vsebin.

Delno reproduciranje vsebine spletnega mesta je dovoljeno pod naslednjimi pogoji:

  • O reproduciranju je treba vselej vnaprej poslati pisno obvestilo.
  • Vsako delno reproduciranje vsebine mora biti skladno s sprotnimi in stalnimi osveževanji vsebine.
  • Reproduciranje mora biti skladno z namenom in interesi Zavoda za cerkveno glasbo.
  • Delna reprodukcija se izvaja z namenom pridobivanja objavljenih vsebin in nikakor ne za komercialne namene.
  • Nobenega elementa tega spletnega mesta ni dovoljeno uporabljati, kopirati ali distribuirati ločeno od izvornega besedila.
  • Reproducirani elementi se pozneje ne smejo predati tretjim osebam oziroma namestiti v omrežnem strežniku ali lokalnem omrežju.

Ime, logotipi in blagovne znamke, ki so prikazani na teh straneh, so avtorsko zaščiteni. Morebitno prilagajanje ali spreminjanje s strani uporabnikov ni dovoljeno.

Zoper vse uporabnike, ki ne spoštujejo oziroma kršijo pravice industrijske in intelektualne lastnine, bodo izvršeni ustrezni pravni postopki.

Spremembe splošnih pogojev

Zavod za cerkveno glasbo si pridržuje pravico, da to spletno stran in te pogoje kadarkoli spremeni, spremenjeni pogoji uporabe pa pričnejo veljati na dan, ko so spremembe objavljene na spletni strani.

Pristojnost za spore

Za vse morebitne spore, nastale zaradi uporabe ali neuporabe tega spletnega mesta je pristojno sodišče v Mariboru. Za spore se uporablja izključno pravo Republike Slovenije.

Veljavnost splošnih pogojev

Ta različica splošnih pogojev velja od 26. 7. 2019.