Napoved premakljivih praznikov

Izberi leto.
Prikaz datumov
Oblika obreda
Annuntiatio Paschæ festorumque mobilium Napoved svete velike noči in drugih premakljivih praznikov
In Epiphania Domini, cantato Evangelio, diaconus vel cantor ex ambone, e vetusto Ecclesiæ sanctæ instituto, pronuntiat festa mobilia anni currentis iuxta infrascriptam formulam. Na slovesni praznik Gospodovega razglašenja lahko po starodavnem izročilu svete Cerkve diakon (ali duhovnik) ali kantor po zapétem evangeliju oznani, kdaj bo v tem letu sveta velika noč in drugi premakljivi prazniki, po spodaj ustaljenem besedilu.
Noveritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sicut de Nativitate Domini nostri iesu Christi gavisi sumus, ita et de Resurrectione eiusdem salvatoris nostri gaudium vobis annuntiamus. Védite, dragi bratje in sestre: kakor ste se veselili rojstva našega Gospoda Jezusa Kristusa, tako vam po Božjem usmiljenju tudi oznanjamo veselje ob vstajenju njega, ki je naš Odrešenik.
Die erit Dominica in Septuagesima. bo prva predpostna nedelja ali sedemdesetnica.
Die erit dies Cinerum, et initium ieiunii sacratissimæ Quadragesimæ. bo pepelnica in začetek svetega štiridesetdnevnega posta.
Die sanctum Pascha Domini nostri iesu Christi cum gaudio celebrabitis. boste z veseljem obhajali sveto veliko noč našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Die erit Ascensio Domini nostri Iesu Christi. bo vnebohod našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Die festum Pentecostes. bo praznik binkošti.
Die festum sanctissimi Corporis et sanguinis Christi. bo praznik svetega Rešnjega Telesa in svete Rešnje Krvi.
Die dominica prima Adventus Domini nostri Iesu Christi, cui sit honor et gloria, in sæcula sæculorum. Amen. bo prva nedelja adventa našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki mu gre čast in slava na veke vekov. Amen.

Notno gradivo in posnetki


Splošna formula

In Epiphania Domini, cantato Evangelio, diaconus vel cantor ex ambone, e vetusto Ecclesiæ sanctæ instituto, pronuntiat festa mobilia anni currentis iuxta infrascriptam formulam. Na slovesni praznik Gospodovega razglašenja lahko po starodavnem izročilu svete Cerkve diakon (ali duhovnik) ali kantor po zapétem evangeliju oznani, kdaj bo v tem letu sveta velika noč in drugi premakljivi prazniki, po spodaj ustaljenem besedilu.
Noveritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sicut de Nativitate Domini nostri iesu Christi gavisi sumus, ita et de Resurrectione eiusdem salvatoris nostri gaudium vobis annuntiamus. Védite, dragi bratje in sestre: kakor ste se veselili rojstva našega Gospoda Jezusa Kristusa, tako vam po Božjem usmiljenju tudi oznanjamo veselje ob vstajenju njega, ki je naš Odrešenik.
Die N. {ianuarii|februarii} erit Dominica in Septuagesima. N. {januarja|februarja} bo prva predpostna nedelja ali sedemdesetnica.
Die N. {februarii|martii} erit dies Cinerum, et initium ieiunii sacratissimæ Quadragesimæ. N. {februarja|marca} bo pepelnica in začetek svetega štiridesetdnevnega posta.
Die N. {martii|aprilis} sanctum Pascha Domini nostri iesu Christi cum gaudio celebrabitis. N. {marca|aprila} boste z veseljem obhajali sveto veliko noč našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Die N. {aprilis|maii|iunii} erit Ascensio Domini nostri Iesu Christi. N. {aprila|maja|junija} bo vnebohod našega Gospoda Jezusa Kristusa.
Die N. {maii|iunii|eiusdem} festum Pentecostes. N. {maja|junija} bo praznik binkošti.
Die N. {maii|iunii|eiusdem} festum sanctissimi Corporis et sanguinis Christi. N. {maja|junija} bo praznik svetega Rešnjega Telesa in Rešnje Krvi.
Die N. {novembris|decembris} dominica prima Adventus Domini nostri Iesu Christi, cui sit honor et gloria, in sæcula sæculorum. Amen. N. {novembra|decembra} bo prva nedelja adventa našega Gospoda Jezusa Kristusa, ki mu gre čast in slava na veke vekov. Amen.

Viri

Besedilo iz prejšnjih izdaj Rimskega pontifikala:
DE PUBLICATIONE FESTORUM MOBILIUM IN EPIPHANIA DOMINI
In Epiphania Domini, cantato Evangelio, Archidiaconus, sive aliquis Canonicus, vel Beneficiatus, aut alius, iuxta consuetudinem loci, pluviali paratus, ascendet ambonem, vel pulpitum, et ibidem, vel in alio loco ubi cantari solet Evangelium, e vetusto Ecclesiae sanctae instituto publicabit Festa mobilia anni currentis iuxta infrascriptam formulam, et diem Synodi dioecesanae suo loco promulgabit, licet in formula infrascripta Dominica secunda post Pascha notata sit.
Noveritis, fratres carissimi, quod annuente Dei misericordia, sicut de Nativitate Domini nostri Iesu Christi gavisi sumus, ita et de Resurrectione eiusdem Salvatoris nostri gaudium vobis annuntiamus. Die prima (vel alia, prout occurrit) (Ianuarii vel Februarii) erit Dominica in Septuagesima. Vigesima (vel alia quae occurrit, uti et in sequentibus) (Februarii, Martii, eiusdem) dies Cinerum, et initium ieiunii sacratissimae Quadragesimae. ... (Martii, Aprilis) sanctum Pascha Domini nostri Iesu Christi cum gaudio celebrabitis. Dominica secunda post Pascha dioecesana Synodus habebitur ... (Aprilis, Maii, Iunii) erit Ascensio Domini nostri Iesu Christi. ... (Maii, Iunii, eiusdem) Festum Pentecostes. ... (eiusdem, Iunii) Festum sacratissimi Corporis Christi. ... (Novembris, Decembris) Dominica prima Adventus Domini nostri Iesu Christi, cui est honor et gloria, in saecula saeculorum. Amen.