Izobraževanje za psalmiste na Viru pri Domžalah

Naslednje izobraževanje za psalmiste bo potekalo v župnišču župnije Vir pri Domžalah (Bukovčeva ulica 70, 1230 Domžale).

Predvideni termini za izvedbo izobraževanja so:

 • sobota, 28. september 2019 med 9. in 13. uro
 • sobota, 12. oktober 2019 med 9. in 13. uro
 • sobota, 19. oktober 2019 med 9. in 13. uro
 • sobota, 2. november 2019 med 9. in 13. uro

Na izobraževanje se lahko prijavite na spletni povezavi ali svojo prijavo pošljete na elektronski naslov psalmisti@cerkvena-glasba.si. Rok za prijavo je 13. september 2019.

Število prijav je omejeno na 20 mest.

Poudarki izobraževanja bodo:

 • vloga in pomen psalmov v liturgiji,
 • psalterij kot pesmarica Svetega pisma,
 • naloge psalmista pri sveti maši,
 • aktivna uporaba lekcionarja in pesmarice,
 • aktivno učenje izbranih psalmov,
 • pregled in učenje koralnih in drugih tonovskih načinov za petje psalmov,
 • interpretacija psalmov,
 • tehnike upevanja,
 • osnove vokalne tehnike (vključuje individualno delo z vsakim udeležencem),
 • osnove taktiranja oz. vodenja občestvenega petja in
 • razlaga strukture brevirja in uvod v petje nekaterih bogoslužnih ur.
Izsek iz gradiva o koralnih tonovskih načinih

Izobraževanje bodo oblikovali predavatelji s področja liturgike, cerkvene glasbe in vokalne tehnike.

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli vsa potrebna notna gradiva za aktivno udeležbo, ki jih bodo lahko uporabili skozi celotno liturgično leto pri bogoslužjih v svojih župnijah. Poleg pevskega dela bomo obravnavali liturgično-glasbene teme, ki so namenjene vsem cerkvenim glasbenikom.

Vsebina izobraževanja je razdeljena v 4 termine z različno vsebino. Termini se lahko prilagajajo potrebam udeležencev.

Cena izobraževanja, ki zajema 4 termine po 4 ure, je 130,00 €. Možno je plačilo v dveh obrokih, pri čemer se prvi obrok poravna do prvega srečanja. Račun se lahko izda tudi na župnijo. V primeru, da se izobraževanja udeležita dva ali več udeležencev iz iste župnije, je cena na udeleženca 115,00 €.

Če se v kakšni dekaniji zbere zadostno število kandidatov za izobraževanje, se lahko dogovorimo za izvedbo tudi na drugih lokacijah.

Izobraževanje se bo izvedlo v primeru, da bo prijavljenih minimalno 10 udeležencev.