Konferenca o liturgiji in liturgični glasbi

Po lanski premieri Konference o liturgiji in liturgični glasbi v Stični, nas bodo letos gostile sestre klarise v Nazarjah, kjer se bomo srečali v petek, 1. septembra od 16. ure naprej.

Ta konferenca želi biti na voljo ne samo cerkvenim glasbenikom, ampak vsem, ki se želijo poglabljati v skrivnosti liturgije, hkrati pa s takšno “razširitvijo” cerkvene glasbenike opozarjamo, da niso le glasbeniki, ampak da morajo dobro poznati podrobnosti liturgije, ki jo obhajajo in sooblikujejo.

Letošnje delavnice in voditelji le-teh bodo: 

delavnico vokalne tehnike, ki je namenjena predvsem cerkvenim pevcem, bo vodila prof. Katja Gruber, ki že desetletja sooblikuje pevsko kulturo v šaleški dolini in širše po Sloveniji pa tudi tujini. S pevci bo ob pevskem gradivu za peto mašo, ki bo sledila delavnicam, pevce učila učinkovite tehnike, kako doseči čimboljšo zvočnost in razumljivost pri zborovskem petju.  

Delavnico o rabi gregorijanskega korala na župniji, ki je namenjena organistom in zborovodjem, bomo sooblikovali sodelavci Zavoda za cerkveno glasbo in na primeru konkretnih koralnih spevov pokazali nekaj načinov, kako je lahko ta liturgična glasba dosegljiva prav v vsaki župniji, ne glede na pevske zasedbe.

Liturgično delavnico bodo sooblikovale sestre klarise in navzoči duhovniki. Preko predstavitve peke hostij in priprave mašnih prtičev s strani sester klaris bomo vstopili v poglabljanje skrivnosti o  evharističnem kruhu. 

Po delavnicah bo kot jedro našega srečanja obhajanja votivna sveta maša v čast Srcu Jezusovemu (prvi petek), ki jo bomo s petjem sooblikovali sami udeleženci in hkrati dobili gradiva za rabo na župnijah.

Po maši sledi skromna večerja s sestrami klarisami, ki živijo od Božje previdnosti in nas za en večer vabijo, da le-to užijemo skupaj z njimi, po večerji pa sledi osrednje vodeno predavanje prof. dr. Bogdana Dolenca, upokojenega predavatelja Teološke fakultete in eksorcista, s katerim bomo v pogovoru izpostavili temo Liturgije ob slovesnostih: folklora ali molitev? 

Zakaj takšna izbira teme za letos? Pri našem delu in stiku z glasbeniki na terenu opažamo, da različni (župnijski in škofijski) dogodki, kot so prva obhajila, birme in maše ob številnih priložnostih, pogosto od vseh vključenih terjajo veliko truda. Zbori več mesecev vadijo težke skladbe, pripravlja se posebna okrasitev cerkve, načrtujejo se številni načini vključitve čim večjega števila sodelujočih, sestavljajo se recitacije, uvodi … V teh pripravah se pogosto misli na pastoralno korist tistih, za katere bo ta dogodek morebiti predstavljal edini obisk cerkvenega prostora v celem letu: ne ozirajoč se na redne nedeljnike se veliko pozornosti posveti tej skupini, žal pa se pri tem pogosto prilagodi tudi elemente bogoslužja, tudi do mere neprepoznavnosti. 

Nam še lahko uspe pogledati na obred z druge perspektive, v zavedanju, da gre za obhajanje, v katero smo povabljeni, in ki ga sicer lahko sooblikujemo, a da je pri tem predpogoj spoštovati nespremenljive dele bogoslužja in nenazadnje tudi vlogo latinskega jezika, ki smo ga skorajda izbrisali iz naših bogoslužij? V slovenskem prostoru pogosto opažamo tendenco, da pri (glasbenem) oblikovanju liturgije “damo na mizo” gradiva, ki jih imamo, in iščemo opcije, kaj lahko “uokvirimo” v bogoslužje na določenih delih; ali bi bila možnost pogledati z druge strani, da bi torej brezkompromisno spoštovali in sprejeli (glasbena) liturgična besedila, ki nam jih je mati Cerkev prinesla skozi stoletja, ter jih uglasbili in preko tega izražali svojo ustvarjalnost, ne pa, da jo izkrivljeno uporabljamo na delih bogoslužja, kjer ta nima mesta? Mar ni bolj kot prilagajanje obredov po našem okusu na mestu dobra formacija, ki nam bo omogočila globlje razumevanje liturgičnega dogajanja?

Program

  • 16h – registracija, pozdrav
  • 16.45 – delavnice (vokalna tehnika, liturgično petje, liturgična delavnica)
  • 18.30 – sveta maša s sodelovanjem udeležencev
  • 19.30 – večerja
  • 20.00 – vodeno predavanje in razprava: Liturgije ob slovesnostih: folklora ali molitev? (dr. Bogdan
  • Dolenc)

Vljudno vabljeni!

Dogodek je podprla Škofija Celje, za kar se jim iskreno zahvaljujemo!