Nova izdaja Trpljenja našega Gospoda Jezusa Kristusa

Med liturgičnimi knjigami, ki se uporabljajo za praznovanje vélikega tedna, obstaja tudi posebna izdaja napeva o Gospodovem trpljenju Passio Domini nostri Iesu Christi, ki ga je leta 1989 izdala Kongregacija za bogoslužje. V slovenskem jeziku te liturgične knjige nimamo, na Zavodu za cerkveno glasbo pa smo pripravili priročnik, ki je lahko v pomoč za dobro in pobožno oznanilo Trpljenja. Gre za prvo izdajo pétega Trpljenja, ki v celoti in dosledno uporablja besedilo iz trenutne izdaje lekcionarjev v slovenskem jeziku (1999/2000).

Vsebino so pregledali trije recenzenti, prav tako je bila poslana na Slovensko liturgično komisijo, kjer so jo pregledali njihovi strokovni sodelavci in podelili oceno nihil obstat. Na podlagi te ocene je Slovenska škofovska konferenca 1. februarja 2023 podala soglasje (imprimatur) za izdajo in javno uporabo pri bogoslužju.


Izdaja je sestavljena iz 7 tiskovin ter vsebuje 3 knjige v trdi vezavi za vlogo Pripovedovalca, za vlogo Kristusa ter za Osebe in množico, pri čemer vsaka knjiga vsebuje vse 4 evangelije (po Mateju za cvetno nedeljo A, po Marku za cvetno nedeljo B, po Luku za cvetno nedeljo C in po Janezu za veliki petek) in 4 zvezke za zbore (poseben zvezek za vsakega od evangelistov), kjer so ob koralnem napevu za množico pripravljeni še štiriglasni odpevi za množico po napevih treh skladateljev: Alojzija Mava, Ivana Ocvirka in Matije Tomca.

V izdaji boste poleg napeva Trpljenja, zapisanega v kvadratni notaciji, našli še:

  • splošen uvod z opisom razvoja današnjih liturgičnih besedil Trpljenja,
  • kratko razlago o rabi koralnega notnega zapisa,
  • nekatere pastoralne napotke za dobro oznanilo Trpljenja,
  • prevedena Predhodna navodila iz rimske liturgične knjige,
  • pripravljen poseben napev tonus planctus ali »jokajoči napev«,
  • daljšo in krajšo oblika Trpljenja, kot ju predvideva lekcionar,
  • vključitev posebnih oznak, ki oštevilčujejo posamezni glas oz. vlogo ter bodo v pomoč pri učenju Trpljenja,
  • grafike pasijonskih podob Grégoira Hureta in
  • ocene treh recenzentov: prof. mag. art. Miroslava Martinjaka (Teološka fakulteta Zagreb), doc. dr. Katarine Šter (ZRC SAZU, Muzikološki inštitut) ter prof. dr. Matjaža Barba (Filozofska fakulteta, oddelek za Muzikologijo).

Knjige in zvezki so natisnjeni na brezlesnem nepremazanem papirju višje gramature v bež barvni niansi »Sora press cream«, ki ga proizvaja tovarna papirja Goričane iz Medvod. Tisk, vezavo in dodelavo je v celoti izvedla tiskarna Evrografis iz Maribora. Vsebina je natisnjena dvobarvno v offset tehniki, v črni in rdeči barvi, pri čemer v tiskarni izpostavljajo, da v procesu tiska uporabljajo ekološke barve, ki so proizvedene iz okolju prijaznih sestavin in zaradi tega odpadki barv in embalaže barv ne onesnažujejo okolja. Knjige so izdelane v trdi vezavi, ker trdo vezane knjige veljajo za najbolj kvalitetne, prav tako imajo najdaljšo trajnost. Platnice so narejene iz lepenke prevlečene z rdečim platnom ter z dodanim (klasičnim) zlatotiskom. Zaradi varnejše hrambe je komplet treh knjig vstavljen v ročno izdelan šuber (škatlo). Šubre, ki so prevlečeni z enakim platnom kot knjige in jim je dodan okrasni izvlečni trak, je izdelala Knjigoveznica Bertoncelj iz Maribora.

Več podrobnosti najdete v naši spletni trgovini, kjer je novo izdajo možno tudi naročiti.

Komplet treh knjig (Pripovedovalec, Kristus, Osebe in množica)
Komplet štirih zvezkov za zbore (Matej, Marko, Luka, Janez)

Predstavitve nove izdaje:
Kulturni utrinki
Kulturni utrinki

Izseki iz recenzij

prof. mag. art. Miroslav Martinjak (Univerza v Zagrebu, Teološka fakulteta)

…Ta izdaja bo zagotovo pripomogla k negovanju gregorijanske dediščine v pasijonski liturgiji vélikega tedna in bo dobra osvežitev, ki bo dramo Kristusovega trpljenja prenašala v resničnem krščanskem duhu in avtentični pobožnosti, ki je izvirala iz gregorijanskih melodij.
Dobro je, da so na začetku dodana tudi druga osnovna liturgična navodila za izvajanje Trpljenja, kot na primer kje stojijo pevci, stojala in druge malenkosti, ki so v resnosti trenutka oznanila Kristusovega trpljenja zelo pomembna. Zapis je pregleden, dobro urejen v odmerjeni velikosti, prav tako pisava črk, ki bo prijetna za branje vsakemu zdravemu očesu. Čeprav so vloge razdeljene v ločene zvezke, pevcem ne bo težko slediti, saj je v vsakem zvezku celotno besedilo posameznega Trpljenja, kar bo olajšalo spremljanje vsake posamezne vloge.

doc. dr. Katarina Šter (Znanstvenoraziskovalni center SAZU, Muzikološki inštitut)

Pričujoča izdaja pasijonov oz. Trpljenja je rezultat vztrajnega in premišljenega dela zagnane ekipe Zavoda za cerkveno glasbo, pa tudi entuziazma in želje po tem, da bi sodobno obhajanje liturgije za današnji čas obogatili s tem, kar mu ima ponuditi tradicija. Marsikje je še vedno ustaljeno prepričanje, da je slednja le stvar preteklosti, in dejstvo, da so iz te žive tradicije stoletja črpali mnogi rodovi, tega prepričanja ne more kaj dosti spremeniti. Sodelavci Zavoda s to izdajo ponujajo most do te tradicije, ki so jo po najboljših močeh posodobili za današnji čas: s primerjavo več izdaj, natančnim študijem melodičnih obrazcev, poglabljanjem v različne značilnosti naglaševanja besed tako v latinščini kakor slovenščini ter nenazadnje upoštevanjem dobrih rešitev iz preteklosti. Pri tem so se oprli tako na koralno recitacijo pasijonov, ki izhaja iz dolge tradicije gregorijanskega korala, in bolj nedavno slovensko zborovsko glasbeno dediščino. Oboje pa temelji na nečem, kar je najbolj živo od vsega: to je Božja beseda (Kristusove besede) v Božji besedi (Sveto pismo).

prof. dr. Matjaž Barbo (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za muzikologijo)

…Zavod za cerkveno glasbo je pripravil izjemno skrbno izdajo pasijonskih besedil, ki se berejo na cvetno nedeljo in na veliki petek v okviru katoliškega bogoslužja. Izdaja ponuja izbor svetopisemskih besedil, primernih za petje in branje na podlagi najnovejših izdaj misala in lekcionarja…. Pričujoča izdaja si prizadeva, da bi ponudila tudi sodobnim pevcem najprimernejše rešitve za liturgično petje; najprej s primernim izborom besedil v celotnem triletnem ciklusu, predvsem pa s predstavitvijo in prilagoditvijo treh izbranih, nedvomno najbolj priljubljenih in razširjenih uglasbitev pasijonskega besedila skladateljev Alojzija Mava, Matije Tomca in Ivana Ocvirka. Urednika sta se odločila, da vse uglasbitve izbranih pasijonskih tekstov skupaj s koralnimi napevi predstavita v eni izdaji in tako ponudita praktičen priročnik, uporaben za vse sodelavce pri petju. Nadvse hvalevreden in pogumen podvig ponuja tako torej premišljen in utemeljen sodoben izbor liturgičnih besedil, ki jih predvsem dopolnjuje izjemno uporaben in priročen nabor smiselno urejenih uglasbitev izbranih slovenskih skladateljev.