Za preizkušane v času epidemije – veliki petek 2020

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je z dekretom (Prot. št. 155/20, Dekret o posebni prošnji, ki se doda slovesnim prošnjam za vse potrebe med obhajanjem bogoslužja Gospodovega trpljenja samo v letu 2020, dne 30. marca 2020) predlagala dodatek k slovesnim prošnjam za vse potrebe na veliki petek za leto 2020.

Slovenska škofovska konferenca je pripravila prevod dekreta in priloge (besedila povabila in prošnje).

V nadaljevanju prinašamo notirano različico prevedenega povabila.