Tečaj računalniške notografije

S potrebo zapisovanja ali spreminjanja notnega zapisa se je srečal skoraj vsak glasbenik. Zraven komponistov, katerih delo je že v osnovi zapisovanje tistega, kar ustvarijo, se s to potrebo največkrat soočajo voditelji različnih ansamblov, ki se pogosto znajdejo v situaciji, da je zaradi različnih okoliščin, kot je npr. pomanjkanje glasov, potrebno narediti ali spremeniti priredbo skladbe, dodati še kakšno kitico pod note ali skladbo preprosto transponirati.

Zavod za cerkveno glasbo organizira tečaje računalniške notografije v programu LilyPond. Vsebina tečaja je razdeljena na dva termina, od katerih vsak traja 4 ure.

Termin tečaja

torek in sreda, 17. in 18. marca 2020 med 17. in 21. uro
v prostorih Alma Mater europaea, Slovenska ulica 17, 2000 Maribor.

Na tečaj se lahko prijavite na spletni povezavi ali svojo prijavo pošljete na info@cerkvena-glasba.si, na katerega se lahko tudi obrnete z morebitnimi vprašanji. Rok za prijavo je 10. marec 2020. Cena tečaja je 89 €. Predračun boste prejeli po elektronski pošti kmalu po prijavi.

Za udeležbo na tečaju so zahtevane osnovne veščine računalniške pismenosti. Glede na to, da je tečaj praktično naravnan, je potrebno prinesti lastni prenosni računalnik z operacijskim sistemom Windows, Linux ali MacOS. Udeležence vabimo, da si s seboj prinesejo notno gradivo, ki bi ga želeli prepisati.


Vsebina tečaja

 • Uvod v notografijo
 • Računalniška notografija
 • Uvod v LilyPond
  • Princip delovanja
  • Primeri uporabe, uporaba v produkciji
 • Namestitev programa
 • Besedilni vnos glasbe
 • Pripomočki za lažje urejanje
 • Notne višine, ritem, pavze, taktovski način, tonaliteta, ključ
 • Taktnice, alteracije, ligature, legato loki, loki za fraziranje
 • Artikulacija, dinamika
 • Vratovi, predtakt, triole
 • Zapis večglasja
  • V enem sistemu
  • V večih sistemih
  • Grupiranje
 • Vokalna glasba
  • Dodajanje besedila
  • Melizme
 • Zapisovanje glasbe s svobodnim ritmom
 • Zapisovanje akordov
 • Štiriglasni zborovski stavek
 • Standardna struktura datoteke
 • Organizacija datoteke s pomočjo spremenljivk
 • Dodajanje metapodatkov
 • Ukazi za oblikovanje
 • Drugi napredni ukazi
 • Transpozicija

Udeleženci bodo prejeli izročke, ki jim bodo lahko v pomoč pri samostojnem delu.


Za zapisovanje glasbene vsebine lahko preprosto uporabimo notni zvezek s črtovjem in note ročno zapišemo. Takšen zapis, tudi če je estetsko dovršen, ponavadi ni primeren za širšo uporabo, saj je v primerjavi z natisnjenim nekoliko težje berljiv, kar je še posebej pomembno pri prima vista branju. Če želimo naš notni zapis dati v uporabo drugim glasbenikom ali ga objaviti, ga moramo notografirati. SSKJ definira glagol notografírati kot »prepisovati glasbeno delo za tisk, razmnoževanje«, v tuji literaturi pa najbolj pogosto najdemo izraz music engraving, kar lahko dobesedno prevedemo kot graviranje glasbe.

Računalniški program LilyPond sta leta 1996 razvila Han-Wen Nienhuys in Jan Nieuwenhuizen predvsem s ciljem ustvarjanja estetskih in lepih notnih zapisov. Na svoji spletni strani pravijo, da je LilyPond »program za graviranje glasbe, ki je predan ustvarjanju notnih zapisov najvišje kakovosti ter prinaša estetiko tradicionalnega graviranja glasbe v računalniške izpise«. Avtorji močno poudarjajo pomembnost lepote notnega zapisa, saj glasbeniki raje berejo lepe notne zapise, hkrati pa se s preglednostjo doseže to, da izvajalci svojo pozornost namenijo izvajanju in ne branju glasbe.

Poleg estetskega vidika, o katerem so avtorji napisali celo esej, je zelo pomembna tudi odprtokodna licenca GNU General Public Licence. Ta omogoča prosto uporabo, kopiranje, distribucijo in spremembe programske opreme in velja ne le za samo programsko opremo, ampak tudi za datotečni format, ki ga ta program uporablja. Odprti datotečni format, ki ga lahko odpremo in uredimo tudi z navadnim urejevalnikom besedila, omogoča enostavno deljenje z drugimi uporabniki ter morebitno obdelavo in uporabo v drugih programih.

Primer notografije v programu LilyPond