Za preizkušane v času epidemije – veliki petek 2020

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je z dekretom (Prot. št. 155/20, Dekret o posebni prošnji, ki se doda slovesnim prošnjam za vse potrebe med obhajanjem bogoslužja Gospodovega trpljenja samo v letu 2020, dne 30. marca 2020) predlagala dodatek k slovesnim prošnjam za vse potrebe na veliki petek za leto 2020.

Slovenska škofovska konferenca je pripravila prevod dekreta in priloge (besedila povabila in prošnje).

V nadaljevanju prinašamo notirano različico prevedenega povabila.


Srečanje cerkvenih glasbenikov mariborske nadškofije 2019

Vsako leto okrog godu sv. Cecilije mariborski nadškof msgr. Alojzij Cvikl povabi vse cerkvene glasbenike svoje nadškofije, da bi skupaj z njim obhajali zahvalno mašo v čast sv. Ceciliji. Letos se je ta dogodek zgodil v soboto, 23. 11., in je bil v organizaciji Zavoda za cerkveno glasbo načrtovan tako, da je po slovesni sveti maši v cerkvi Svete Trojice v Slovenskih goricah, pri kateri so prejeli blagoslov psalmisti, ki bodo v župnijah mariborske nadškofije opravljali poslanstvo psalmista, sledilo predavanje dr. Mateja Podstenška o liturgiji kot dialogu (vloga petja vzklikov in odpevov ljudstva pri maši), nato so se udeleženci lahko odločili med dvema delavnicama, ki sta ju vodila dr. Matej Podstenšek ter mag. Aleš Marčič. Med odmorom so občudovali mogočne trojiške orgle, po kosilu pa so se udeleženci z avtobusom odpravili v Ljubljano. Tam so si ogledali orgle pri frančiškanih na Tromostovju, nato pa so pri uršulinkah obhajali slovesne péte večernice, kjer so blagoslov prejeli psalmisti, ki bodo opravljali poslanstvo psalmista v ljubljanski nadškofiji. Za zaključek so si ogledali še prostore orglarske šole.

Srečanje sta podprla msgr. Alojzij Cvikl, mariborski nadškof in Orglarska delavnica Maribor.

Naj vam sv. Cecilija skozi vse leto pomaga tako sooblikovati glasbo pri liturgiji, da bo zbujala hrepenenje po nebesih!

Zaključeno drugo izobraževanje za psalmiste na Viru pri Domžalah

V soboto, 2. novembra smo v župniji Vir pri Domžalah izvedli četrto srečanje izobraževanja za psalmiste ter z drugim izobraževanjem tako zakljuili.

Kakor na prejšnjih srečanjih, je bilo tudi to soboto precej delavno, saj smo poleg obravnave novih tem in gradiv na koncu izobraževanja izvedli tudi izpit za kandidate.

Po končanem izpitu so udeleženci prejeli potrdila o opravljenem izobraževanju.

Vsi, ki vas zanima izobraževanje za psalmiste, pišite na psalmisti@cerkvena-glasba.si, da vas lahko obvestimo o naslednjih izobraževanjih.

Srečanje cerkvenih glasbenikov mariborske nadškofije 2019

Spoštovani cerkveni glasbeniki!

V soboto, 23. 11. 2019, vas vabimo na srečanje cerkvenih glasbenikov mariborske nadškofije, ki smo ga letos zasnovali kot izobraževalno in duhovno srečanje vseh, ki se ukvarjamo s področjem cerkvene glasbe v nadškofiji Maribor, tako organiste in zborovodje kot tudi cerkvene pevce.. Prvi del programa bo potekal v samostanu in župnijski cerkvi Svete Trojice v Slovenskih goricah, popoldan pa se bomo z avtobusom odpeljali v Ljubljano, od koder se bomo vrnili okrog 21. ure.

Osrednje predavanje z naslovom Liturgija kot dialog: vzkliki in odpevi ljudstva pri maši bo na temo vzklikov in odpevov pri maši pripravil dr. Matej Podstenšek. Zatem se bo lahko vsak izmed udeležencev odločil za eno izmed delavnic, ki bodo na voljo:

 • dr. Matej Podstenšek: Spremljanje vzklikov in odpevov na orglah
 • Aleš Marčič, mag. art.: Kaj storiti, da bo pevski zbor zvenel?

V popoldanskem delu v Ljubljani si bomo ogledali nekaj znamenitih orgel v naši prestolnici ter orglarsko šolo in obhajali slovesne večernice v uršulinski cerkvi.

Ker bomo naše srečanje pričeli s sveto mašo, ki jo bomo vsi sooblikovali, prosimo, da se zberemo že v času registracije, ki bo potekala od 8:15 naprej, pred mašo bo kratka vaja, ob 9. uri pa sveta maša. Veselimo se skupnega obhajanja pri evharistični mizi ter vašega sodelovanja pri petju!

Prispevek za organizacijo tečaja, ki ga lahko poravnate preko TRR računa ali na srečanju, znaša 32€. Priporočamo, da cerkvenim glasbenikom, ki delujejo v župniji, prispevek poravna domača župnija!

Prijavite se lahko na naslednji spletni povezavi: https://forms.gle/bwb6LwRfMjPtAngX8. Svojo prijavo lahko tudi pošljete na elektronski naslov info@cerkvena-glasba.si. Rok za prijavo je 15. november 2019.

Zaključeno prvo izobraževanje za psalmiste v Mariboru

V soboto, 7. septembra 2019 smo v Frančiškanskem samostanu v Mariboru izvedli četrto srečanje izobraževanja za psalmiste ter z prvim izobraževanjem tako zaključili.

Kakor na prejšnjih srečanjih, je bilo tudi to soboto precej delavno, saj smo poleg obravnave novih tem in gradiv, med katerimi so tokrat bila liturgični prostorstruktura brevirja ter osnove taktiranja, na koncu izobraževanja izvedli tudi izpit za kandidate.

Po končanem izpitu so udeleženci prejeli potrdila o opravljenem izobraževanju.

Vsi, ki vas zanima izobraževanje za psalmiste, pišite na psalmisti@cerkvena-glasba.si, da vas lahko obvestimo o naslednjih izobraževanjih.

Izobraževanje za psalmiste na Viru pri Domžalah

Naslednje izobraževanje za psalmiste bo potekalo v župnišču župnije Vir pri Domžalah (Bukovčeva ulica 70, 1230 Domžale).

Predvideni termini za izvedbo izobraževanja so:

 • sobota, 28. september 2019 med 9. in 13. uro
 • sobota, 12. oktober 2019 med 9. in 13. uro
 • sobota, 19. oktober 2019 med 9. in 13. uro
 • sobota, 2. november 2019 med 9. in 13. uro

Na izobraževanje se lahko prijavite na spletni povezavi ali svojo prijavo pošljete na elektronski naslov psalmisti@cerkvena-glasba.si. Rok za prijavo je 13. september 2019.

Število prijav je omejeno na 20 mest.

Poudarki izobraževanja bodo:

 • vloga in pomen psalmov v liturgiji,
 • psalterij kot pesmarica Svetega pisma,
 • naloge psalmista pri sveti maši,
 • aktivna uporaba lekcionarja in pesmarice,
 • aktivno učenje izbranih psalmov,
 • pregled in učenje koralnih in drugih tonovskih načinov za petje psalmov,
 • interpretacija psalmov,
 • tehnike upevanja,
 • osnove vokalne tehnike (vključuje individualno delo z vsakim udeležencem),
 • osnove taktiranja oz. vodenja občestvenega petja in
 • razlaga strukture brevirja in uvod v petje nekaterih bogoslužnih ur.
Izsek iz gradiva o koralnih tonovskih načinih

Izobraževanje bodo oblikovali predavatelji s področja liturgike, cerkvene glasbe in vokalne tehnike.

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli vsa potrebna notna gradiva za aktivno udeležbo, ki jih bodo lahko uporabili skozi celotno liturgično leto pri bogoslužjih v svojih župnijah. Poleg pevskega dela bomo obravnavali liturgično-glasbene teme, ki so namenjene vsem cerkvenim glasbenikom.

Vsebina izobraževanja je razdeljena v 4 termine z različno vsebino. Termini se lahko prilagajajo potrebam udeležencev.

Cena izobraževanja, ki zajema 4 termine po 4 ure, je 130,00 €. Možno je plačilo v dveh obrokih, pri čemer se prvi obrok poravna do prvega srečanja. Račun se lahko izda tudi na župnijo. V primeru, da se izobraževanja udeležita dva ali več udeležencev iz iste župnije, je cena na udeleženca 115,00 €.

Če se v kakšni dekaniji zbere zadostno število kandidatov za izobraževanje, se lahko dogovorimo za izvedbo tudi na drugih lokacijah.

Izobraževanje se bo izvedlo v primeru, da bo prijavljenih minimalno 10 udeležencev.

Začetek izobraževanja za psalmiste v Mariboru

V soboto, 18. maja 2018 smo v Frančiškanskem samostanu v Mariboru izvedli prvo srečanje izobraževanja za psalmiste. Izobraževanja se je udeležilo kar 15 udeležencev.

Prvo srečanje smo začeli s peto dnevno molitveno uro – terco. Po uvodnem nagovoru Danijela Lasbaherja, referenta za cerkveno glasbo mariborske nadškofije, so se udeleženci seznanili z zgodovino psalmov in njihovega petja, petih delov svete maše z poudarkom na zgodovini graduala in speva med berili. Srečanje se je nadaljevalo s petjem različnih uglasbitev psalmov in delom na njihovi interpretaciji.

Vsi, ki vas zanima izobraževanje za psalmiste, pišite na psalmisti@cerkvena-glasba.si, da vas lahko obvestimo o naslednjih izobraževanjih. Naslednje izobraževanje je predvideno v septembru v Viru pri Domžalah. Izobraževanje lahko izvedemo tudi v vašem kraju ob 10 prijavljenih.

Izobraževanje za psalmiste v Mariboru

Zavod za cerkveno glasbo organizira izobraževanje za pevce, ki bodo prejeli službo psalmista. Na izobraževanje v prvi vrsti vabimo tiste, ki v svojih župnijah psalme že pojejo, vabljeni pa tudi pevci v svojih župnijah, kantorji, zborovodje in organisti.

Vloga psalmista je prava liturgična služba, za katero Cerkev predvideva, da jo opravlja tisti, ki zna “peti psalme in tudi zmore dobro izgovarjati in govoriti.” (RMu 102) Vse cerkvene glasbenike želimo ozavestiti, kako pomembno odgovornost imajo pri oznanjevanju berilnega speva, čigar ime – spev – jasno označuje, da je namenjen prav petju. Če bi namreč to “svetopisemsko pesmarico” zamenjali s poljubno pesmijo z duhovno vsebino, bi prisotne vernike prikrajšali za vsebino Božje besede, iz katere svoja besedila črpa vsa liturgija, ki je culmen et fons, vir in središče vsega krščanskega življenja (C 11).

Poudarki izobraževanja bodo:

 • vloga in pomen psalmov v liturgiji,
 • psalterij kot pesmarica Svetega pisma,
 • naloge psalmista pri sveti maši,
 • aktivna uporaba lekcionarja in pesmarice,
 • aktivno učenje izbranih psalmov,
 • pregled in učenje koralnih in drugih tonovskih načinov za petje psalmov,
 • interpretacija psalmov,
 • osnove vokalne tehnike,
 • osnove taktiranja oz. vodenja občestvenega petja in
 • razlaga strukture brevirja in uvod v petje nekaterih bogoslužnih ur.

Izobraževanje bodo oblikovali predavatelji s področja liturgike, cerkvene glasbe in vokalne tehnike.

Udeleženci izobraževanja bodo prejeli vsa potrebna notna gradiva za aktivno udeležbo, ki jih bodo lahko uporabili skozi celotno liturgično leto pri bogoslužjih v svojih župnijah. Poleg pevskega dela bomo obravnavali liturgično-glasbene teme, ki so namenjene vsem cerkvenim glasbenikom.

Vsebina izobraževanja bo razdeljena v 4 termine z različno vsebino. Izobraževanje se bo izvajalo v Frančiškanskem samostanu Maribor (Ulica škofa Maksimilijana Držečnika 7, 2000 Maribor). Po opravljenem izobraževanju bodo udeleženci izobraževanja prejeli blagoslov za psalmiste pri slovesnem bogoslužju, ki ga bo obhajal mariborski nadškof metropolit, msgr. Alojzij Cvikl DJ.

Predvideni termini za izvedbo izobraževanja so:

 • sobota, 18. maj 2019 (9:00-13:00),
 • sobota, 8. junij 2019 (9:00-13:00),
 • sobota, 15. junij 2019 (9:00-13:00) in
 • sobota, 7. september 2019 (9:00-13:00).

Termini se lahko prilagajajo potrebam udeležencev.

Cena izobraževanja je 100 €. Možno je plačilo v dveh obrokih, pri čemer se prvi obrok poravna do prvega srečanja. Račun se lahko izda tudi na župnijo.

V primeru, da se izobraževanja udeležita dva ali več udeležencev iz iste župnije, je cena na udeleženca 85 €.

Na izobraževanje se lahko prijavite na spletni povezavi ali svojo prijavo pošljete na elektronski naslov psalmisti@cerkvena-glasba.si. Rok za prijavo je 10. maj 2019.

Če se v kakšni dekaniji zbere zadostno število kandidatov za izobraževanje, se lahko dogovorimo za izvedbo tudi na drugih lokacijah.

Izobraževanje se bo izvedlo v primeru, da bo prijavljenih minimalno 10 udeležencev.