07
Sreda
  • Sreda v velikonočni osmini
    Velikonočna osmina
Kadar pride na isti dan več opravil, obhajamo tisto, ki je v razpredelnici bogoslužnih dni na višji stopnji. Zato letos (2021) obvezni god Sveti Janez Krstnik de la Salle, duhovnik odpade.