Koncert koralnega enoglasja dominikank iz Marenberka (Radlje ob Dravi) in kartuzijank iz Gosnaya v Franciji

Posredujemo vabilo na koncert koralnega enoglasja dominikank iz Marenberka (Radlje ob Dravi) in kartuzijank iz Gosnaya v Franciji.

HE PUELLE REGIE
Glasbene sledi ženskih samostanov na Slovenskem

Koncert bo v nedeljo, 15. maja, ob 19.00, v Cerkvi Marijinega oznanjenja, Velesovo (Adergas)
(Vstop je prost, prostovoljni prispevki.)

*

in v ponedeljek, 16. maja 2022, ob 20.00, v Atriju ZRC, Novi trg 2, Ljubljana (2. koncert 12. sezone cikla HARMONIA CONCERTANS – Stara glasba na Novem trgu ter)
(Vstopnice po enotni ceni 6 € so na voljo teden dni pred koncertom v knjigarni Azil na Novem trgu 2 v Ljubljani. Knjigarna Azil (tel. [01] 47 06 475) je odprta od ponedeljka do petka med 10. in 18. uro, v soboto med 10. in 14. uro in uro pred koncertom.)

Pred koncertom 16. maja bo predavanje dr. Marka Motnika, ki bo v Mali dvorani ZRC SAZU (Novi trg 4, 2. nadstropje) ob 19.30 predstavil glasbene in druge vire, na podlagi katerih je bil oblikovan koncert. Po koncertu pa sledi druženje z izvajalkami.


Katarina Šter, glas in umetniško vodstvo
Ana Kodelja, glas; Christina Thaler, glas; Barbara Tišler, glas; Tanja Vogrin, glas in harfa
Klara Kastelec, pripovedovalka

Vabimo vas k odkrivanju bogate koralne dediščine ženskih samostanov, na takšen ali drugačen način povezane s slovenskim prostorom. Na koncertu bodo zazveneli dolgo pozabljeni enoglasni koralni spevi iz samostana dominikank v Marenberku (Radljah ob Dravi) in samostana kartuzijank v francoskem Gosnayu.

Glasba radeljskih dominikank je bila zapisana na prelomu iz 17. v 18. stoletje, ohranila pa se je v skupini rokopisov, ki jih hrani graška univerzitetna knjižnica. Spevi kartuzijank, zapisani v rokopisih iz 16. stoletja, pa so po spletu naključij leta 1904 prišli s francoskimi kartuzijani v Pleterje, kjer se hranijo še danes. V ospredju bodo izbrani spevi za najbolj čaščene ženske svetnice v obeh redovih: sv. Genovefo, sv. Uršulo in sv. Katarino Siensko. S korali pa tudi z instrumentalnimi in kroniškimi dodatki bomo poustvarile drobec glasbenega in tudi siceršnjega življenja v teh dveh pomembnih samostanih novoveške Evrope.