Dodatne prošnje za vse potrebe – veliki petek 2022

Kongregacija za bogoslužje in disciplino zakramentov je v Noti škofom in škofovskim konferencam o praznovanju velikega tedna 2022 (Prot. št. 182/22, 25. marca 2022) opomnila, da v prošnjah za vse potrebe velikega petka prosimo Gospoda za državne voditelje (prošnja št. 9), naj Bog in naš Gospod vodi njihove misli in dela, da bodo izvrševali njegovo voljo v resnični mir in svobodo vseh, ter za vse, ki so v stiskah (prošnja št. 10), da se bodo v svojih potrebah vsi veselili njegove pomoči.

Čeprav Kongregacija letos ni pripravila posebne prošnje, kot je to storila leta 2020 (v letu 2021 so ponovno določili uporabo iste prošnje), je opozorila na rubriko iz misala št. 12 (Rimski misal, Ljubljana, 1992, str. 118), ki pravi, da ob veliki javni potrebi lahko krajevni ordinarij dovoli ali naroči dodati še poseben molitveni namen.

Slovenska škofovska konferenca je v Navodilih SŠK za obhajanje bogoslužij svetega velikonočnega tridnevja 2022 (Št. 93/22, 13. aprila 2022) določila, da po IX. prošnji na veliki petek duhovnik doda prošnjo IX b. Za preizkušane v času epidemije iz leta 2020/2021 ter prošnjo IX c. Za mir v Ukrajini in po svetu.

V nadaljevanju prinašamo notirane različice dodatnih prošenj:

Na naši spletni strani (zavihek Notno gradivo) lahko najdete notirane tudi ostale prošnje za vse potrebe.


Viri: